LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 3.2017

Thứ bảy - 18/03/2017 08:34
 
 
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3.2017
HOTLINE: 0985 86 86 57 (Ms Nhung)
 
CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN TẠI HÀ NỘI
  
 TT CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN
TẠI HOÀNG QUỐC VIỆT
1 Văn thư Lưu trữ
 
K1:18/03/2017 2.200.000 Thứ 7 & CN
Tối 2-4-6
2 Thư ký Văn phòng K1:18/03/2017 1.800.000 Tối 2-4-6
Thứ 7 & CN
3 Thông tin Thư viện
(xem nội dung đào tạo)
K1:25/03/2017 1.500.000 Tối 2-4-6
Thứ 7 & CN
4 Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch

 
 
K1:04/03/2017
K2:06/03/2017
HP HN:
1.800.000
2.400.000
3.200.000
HP  ĐN và HCM:
1.900.000
2.500.000
3.300.000
1 tháng
2 tháng
3 tháng
5 Luyện thi TOEFL – ITP
Chương trình B1
Chương trình B2
Tiếng Anh A2
K1: 11/03/2017 3.000.000
3.500.000
4.500.000
3.100.000
T2-4-6
Thứ 7 _CN
6 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động K1:11/03/2017 800.000
1.000.000
Nhóm 1 và 4
Nhóm 2 và 3
7 Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động   4.500.000 Thứ 7 và CN
8 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
 
K1:10/03/2017 800.000 3 ngày
9 Quản lý Dự án
(
 
K1: 20/03/2017 1.400.000 5 ngày
10 tối
10 Môi giới Bất Động Sản
Định giá Bất Động Sản
Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS

 
K1: 25/03/2017 1.300.000
1.600.000
1.300.000
Thứ7
&CN
Tối 2-4-6
11 -Nghiệp vụ Kỹ sư định giá
-Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
 
K1: 20/03/2017
1.500.000
1.500.000
14 tối
10 tối
12 Giám sát thi công xây dựng

 
K1: 20/03/2017 1.700.000 Ngày
13 Nghjệp vụ Sư phạm Cao đẳng – Đại học 20/03/2017 2.500.000 2 tháng
14 Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp chuyên nghiệp 11/03/2017 2.000.000 1.5 tháng
15 Nghiệp vụ Bồi dưỡng Giáo dục Mầm non
Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục 
11/03/2017 2.500.000
3.500.000
2.5 tháng
16 Xoa bóp Bấm huyệt K1: 11/03/2017 2.000.000 Tối
17 Khóa học về ISO
- Nhận thức ISO 9001:2008
-  Nhận thức ISO 14001:2004
-  Nhận thức ISO 18001:2007
K1: 25/03/2017 1.200.000 2 tối
18 Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008 K1: 24/03/2017 1.800.000 6 tối
19 Khóa học 5S K1: 25/03/2017 1.200.000 4 tối
20 Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng K1: 25/03/2017 1.500.000 2 ngày
TẠI 23 NGUYỄN TRUNG TRỰC – BA ĐÌNH – HÀ NỘI
1 Hướng dẫn viên du lịch 06/03/2017 1.800.000
2.400.000
3.200.000
Tối 2-4-6
2 Quản trị khách sạn, Dịch vụ Nhà hàng        13/03/2017            2.600.000 Sáng 2-4-6
3 Lễ tân khách sạn, Nghiệp vụ Lưu trú 18/03/2017 2.600.000  Thứ 7- CN
TẠI 290 TÂY SƠN - ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
1 Hướng dẫn viên du lịch 06/03/2017 1.800.000
2.400.000
3.200.000

CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN TẠI HỒ CHÍ MINH
 
TT CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG – DU LỊCH
1 Văn thư Lưu trữ 12/02  2.200.000 CN
 
2 Thư ký Văn phòng 12/02  1.500.000  CN
 
3  
Thông tin Thư viện
 
18/02
 
1.500.000
 
 CN
4 Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu 18/02 4.000.000 T7, CN
 
5
 
Lễ Tân Văn Phòng
 
 18/02
 
2.500.000
 
T7, CN
6 Nghiệp Vụ Hướng Dẫn
Du Lịch
 
20/02
12/02
 1.900.000 – 1T
2.500.000 – 2T
3.300.000 – 3T
Tối 2 4 6
 
T7,CN
CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ
7 Nghiệp vụ Lễ tân, Buồng phòng Khách sạn 13/02 
18/02
 
2.500.000
T3,5 
T7, CN
8 Quản trị Nhà Hàng KS 13/02 
18/02
 
2.500.000
          T3,5 
         T7, CN
9 Cắm Hoa Nghệ Thuật
Cắt Tỉa Rau, Củ, Quả  
13/02
12/02
 
3.000.000
Tối 2 4 6
CN 
10  
Món Việt , Món Chay
13/02 
18/02
 
4.000.000
Tối 3,5
T 7
11  
 Món Hàn
13/02 
18/02
 
4.000.000
Sáng 2,4,6 
T7
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
12  
Nghiệp vụ Sư phạm
Cao đẳng – Đại học
 
 18/2
20/3
 
 
2.500.000 
   
         T7,CN
         Tối 2-6
 
13  Nghiệp vụ sư phạm
Trung cấp chuyên nghiệp
18/02 2.000.000 T7,CN 3
14 Quản lý Giáo dục 
Quản Lý Mầm Non
 
12/02 
 
3.000.000
 
CN
15  
Hiệu Trưởng Mầm Non
 
19/02
 
3.000.000
 
CN
16 Bảo Mẫu
Cấp Dưỡng
26/02
26/02
2.200.000
2.000.000
CN
CN
17  
Nghiệp Vụ SP Mầm non
 
26/02
 
2.500.000
 
 CN
 
ISO-5S –Quản Trị Kho Hàng
18 Khóa học 5S
Đào Tạo ISO
12/03 1.500.000 3 ngày
19 Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng 12/03 1.500.000 T7,CN
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN , XÂY DỰNG
 
20 Kế toán trưởng
Doanh nghiệp
 
12/02
 
1.500.000
 
CN
21 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp  
12/02
 
2.000.000
 
CN
22 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 09/02
23/02
800.000 3 ngày
23 Giám Sát
Quản lý Dự án
Chỉ Huy Trưởng
 
15/02
 
1.200.000
 
Tối
24 PCCC 19/02 600.000 Thứ 7- CN
25 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động    
19/02
800.000
1.000.000
Nhóm 1 và 4
Nhóm 2 và 3
26 Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động  
Tháng 3
 
4.500.000
 
          T7, CN
 
 
VP : 195 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
 
 
           
TT CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
1 Văn thư Lưu trữ 12/02  
2.200.000
           CN
2 Thư ký Văn phòng 12/02  
1.500.000
CN
3  
Thông tin Thư viện
 
12/02
 
1.500.000
 
CN
4 Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu 18/02 4.000.000 T7, CN
 
5
 
Lễ Tân Văn Phòng
 
 28/02
 
2.500.000
 
T7, CN
NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH 
6  
Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch 
 
11/02
13/02
 
 
 1.900.000 – 1T
2.500.000 – 2T
3.300.000 – 3T
 
Tối 2 4 6 
T7,CN 
 
7
 
Điều Hành Tour
 
   26/02
 
2.500.000
 
T7, CN
AN TOÀN LAO ĐỘNG , XÂY DỰNG
8 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động    19/02 800.000
1.000.000
Nhóm 1 và 4
Nhóm 2 và 3
9 Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động  
Tháng 3
 
4.500.000
 
          T7, CN
10 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 09/02
23/02
800.000 3 ngày
11 Quản lý Dự án
Giám Sát
Chỉ Huy Trưởng
 
 
 
16/02
 
 
1.400.000
 
 
Tối 2- 6
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
 
12  Nghiệp vụ Sư phạm
Cao đẳng – Đại học
 11/03
 13/02
2.500.000 
3.000.000 
    Tối 2-4-6
    T7, CN
13  Nghiệp vụ sư phạm
Trung cấp chuyên nghiệp
20/02
11/03
2.000.000
 2.200.000
Tối 2-4-6

 
T7,CN
         
14 Quản lý Giáo dục 
Quản Lý Mầm Non
 
12/02
 
3.000.000
CN D2
Tối
15  
Hiệu Trưởng Mầm Non
 
26/02
 
3.000.000
 
CN D2
16  
Nghiệp Vụ SP Mầm non
 
26/02
 
2.500.000
 
 CN
17  
Sư phạm Nghề
 
18/03
 
2.500.000
 
T7,CN
ISO-5S –Quản Trị Kho Hàng
18 Khóa học về ISO
9001:2008
14001:2004
18001:2007
 
 
26/02
 
 
1.200.000
 
 
T7,CN
19 Đánh giá viên nội bộ
 ISO 9001:2008
 26/02  
1.800.000
 
3 ngày
20 Khóa học 5S 26/02 1.200.000 2 ngày
 
21 Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng 26/02 1.500.000 T7,CN
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
 
26 Kế toán trưởng
Doanh nghiệp
 
12/02
 
1.500.000
 
CN B3
27 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp  
12/02
 
2.000.000
 
CN B3
28  
Khai Hải Quan
 
19/02
 
3.000.000
 
Tối 2 4 6 B2
29  
Chuyên Viên
 
19/02
 
4.000.000
 
T7,CN
30  
Chuyên Viên Chính
 
19/02
 
5.000.000
 
T7,CN
CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ
 
31 Nghiệp vụ Lễ tân
Nghiệp vụ Buồn Phòng
18/02  
2.500.000
 
 T7,CN
32 Dịch vụ nhà hàng
Quản trị Nhà Hàng KS
18/02  
2.500.000
 
          T7,CN

CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN TẠI NHA TRANG
 
TT CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
1 Văn thư Lưu trữ
 
11/03
2.500.000 T7, CN
2 Thư ký Văn phòng
 
26/03
2.000.000 T7, CN
Tối 2-4-6
3 Thông tin Thư viện
 
26/03 1.800.000  CN
4 Thiết bị Trường học  28/04 3.500.000 Bậc TH, THCS
Bậc THPT
NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH  + TIẾNG ANH B1 B2
5 Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
 
 
 12/03
13/03
1.900.000 – 1T
2.500.000 – 2T
3.300.000 – 3T
7,CN 
Tối 2,4,6
6 Luyện thi TOEFL – ITP
 
Chương trình A1,A2 B1,B2
28/04
 
 
3.000.000
 
 4.500.000
T2-4-6
 
T7, CN
AN TOÀN LAO ĐỘNG
7 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động
 
  25/03
 
1.000.000
Nhóm 1 và 4
Nhóm 2 và 3
8  Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động  28/04  4.500.000  T7, CN
NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
9 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 29/03 800.000 3 ngày
10  
Quản lý Dự án
 
 
10/03
 
1.400.000
 
5 ngày
11 -Nghiệp vụ Kỹ sư định giá
-Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
 
16/04
         
1.500.000
 
1.200.000
14 tối
 
10 tối
12 Giám sát thi công xây dựng  
 30/04
 
1.500.000
 
Tối
13  
Quản lý, vận hành nhà chung cư
 
 12/04
 
2.500.000
 
Thứ 7_ CN
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
14 Nghjệp vụ Sư phạm
 Cao đẳng – Đại học
 

 23/02
 
3.500.000
Thứ 7-CN
 
Tối T2 -T6
15 Nghiệp vụ sư phạm
Trung cấp chuyên nghiệp
13/03
 3.000.000  
 Tối
16 Quản lý  Mầm Non
05/03
 3.500.000  T7-CN
17 Quản lý Hành chính nhà nước  12/03 1.500.000 T7,CN
18 Nghiệp vụ Bồi dưỡng  Mầm non
12/03
3.200.000 T7,CN
         
ISO-5S –Quản Trị Kho Hàng
19 Khóa học về ISO
9001:2008
14001:2004
18001:2007
 
 
 30/03
 
 
1.200.000
 
 
1 ngày
20 Đánh giá viên nội bộ
 ISO 9001:2008
 
 25/03
 
1.800.000
 
3 ngày
21 Khóa học 5S  15/04 1.200.000 2 ngày
22 Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng  27/03 1.500.000 2 ngày
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
23 Kế toán trưởng Doanh nghiệp 12/03 1.700.000 T7,CN
24 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp 11/03  2.000.000  T7,CN
25  Khai Hải Quan  18/03 4.000.000 T7,CN
26  Chuyên Viên
Chuyên Viên Chính
 18/03
19/03
 
 3.500.000
4.000.000
 
T7,CN
         
CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ
 
27   Nghiệp vụ Lễ tân
 
14/03 
3.000.000        Tối 3,5 hoặc T7,CN
28   Nghiệp vụ Buồng Phòng 13/03  3.000.000  tối 2-4-6
29 Nghiệp vụ Bàn -Bar  18/03  3.000.000  T7, CN
30  
Chế biến Món Ăn
 
26/03
 
4.000.000
 
T7, CN
31  
Cắm Hoa Nghệ Thuật
 
15/03
 
3.000.000
    
 
Đã bao gồm nguyên liệu
 
32
 
Cắt tỉa Rau-Củ -Quả
 
22/03
 
1.900.000
 
8 buổi
33  
Quản trị Nhà Hàng KS
 
15/03
19/03
 
3.500.000
           Tối 2-4-6
            T7, CN
Bảo Mẫu – Cấp Dưỡng – PCCC
34  
Bảo Mẫu
 
25/03
 
2.500.000
 
CN
35  
Cấp Dưỡng
 
25/03
 
2.500.000
 
CN
36  
Huấn Luyện PCCC
 
26/03
 
900.000
 
T7

CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN TẠI CẦN THƠ
 
 
HOTLINE: 0967 8686 24 - Ms. Nguyệt (CB phòng đào tạo)

 

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

 

 20/02/2017

1.900.000
2.500.000
3.300.000


1 tháng
2 tháng
3 tháng
(Học T7 - CN)

Nghiệp vụ Buồng - Phòng khách sạn

25/02/2017
12/02/2017

2.800.000

Tối T3, T5
Ngày CN

Nghiệp vụ Lễ tân 

25/02/2017
12/02/2017

2.800.000

 Tối T3, T5
Ngày CN

Nghiệp vụ Bàn - Bar

25/02/2017

2.800.000

Tối T3, T5
Ngày CN

Nghiệp vụ quản trị nhà hàng- khách sạn

25/02/2017

12/02/2017

3.000.000

Tối T3, T5
Ngày CN

Khóa học cắm hoa nghệ thuật cơ bản

26/02/2017

3.000.000

10 buổi

(Đã bao gồm NVL)

Khóa học cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật

26/02/2017

1.200.000

12 buổi

(đã bao gồm NVL)
Khóa đào tạo nghề nấu ăn 27/03/2017 3.500.000 10 buổi
Khóa học nghề pha chế 20/03/2017 4.000.000 10 buổi
(Đã bao gồm NVL)

CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN TẠI ĐÀ NẴNG
 
STT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ GHI CHÚ
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
1 Nghiệp vụ Quản lý Mầm Non  26/03/2017
(Thứ 7, CN)
3.000.000
giảm còn 2.200.000đ
3 tháng
2 Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp chuyên nghiệp 18/03/2017
(Thứ 7, CN)
2.200.000
giảm còn 1.800.000đ
2 tháng
3 Nghiệp vụ Giáo dục Mầm Non 19/03/2017
 (Thứ 7,CN)
2.500.000
giảm còn 1.800.000đ
2 tháng
4 Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề hệ TC-CĐ 18/03/2017
(Thứ 7, CN)
2.500.000
giảm còn 1.800.000đ
2 tháng
5 Nghiệp Vụ Sư Phạm Giảng Viên ĐH,CĐ 11/03/2017
(Thứ 7, CN)
 
2.500.000
giảm còn 2.200.000đ
2 tháng
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
4 Văn thư lưu trữ
(xem nội dung đào tạo)
Đang học vẫn vào được 2.200.000
giảm còn 1.100.000đ
Thứ 7,CN
5 Thư ký văn phòng
(xem nội dung đào tạo)
Đang học vẫn vào được 1.800.000
giảm còn 900.000đ 
Thứ 7,CN
6 Thông tin thư viện
(xem nội dung đào tạo)
25/03/2017 1.500.000
giảm còn 750.000đ 
Thứ 7,CN
7  
Thiết bị Trường học
2017 3.000.000 Bậc TH, THCS
Bậc THPT
NGHIỆP HƯỚNG DẪN DU LỊCH + NGHỀ
8 Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
(xem nội dung đào tạo)
Lớp tối 2,4,6
LớpT7,CN
 
1.900.000
giảm còn 950.000đ
2.500.000
giảm còn 1.250.000đ 
3.300.000
giảm còn 1.650.000đ
 
1 tháng
2 tháng
3 tháng
9 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn 15/12/2016
(Tối 3-5-7)
2.500.000
Giảm còn 1.250.000đ
2 tháng
10 Nghiệp vụ quản trị nhà hàng khách sạn 20/12/2016
(Tối 2-4-6)
3.000.000
Giảm còn 1.500.000đ
2 tháng
11 Kỹ thuật chế biến món ăn 2017
 
4.500.000 3 tháng
12 Nghiệp vụ  Buồng Phòng 13/12/2016
(Tối 2-4-6)
2.500.000
Giảm còn 1.250.000đ
2 tháng
13 Lớp cắm hoa nghệ thuật Tháng 1
2017
 
3.500.000
(Giảm 10% HP khi đk trước ngày khai giảng)
2 tháng
AN TOÀN LAO ĐỘNG
14 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Liên hệ 800.000
1.000.000
Nhóm 1 và 4
Nhóm 2 và 3
15 Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động  Liên hệ 4.500.000 Thứ 7 và CN
16 Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng Liên hệ 1.500.000 2 ngày
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
17 Kế toán trưởng Doanh nghiệp 25/03/2017 1.500.000 Chủ nhật
18 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp 11/03/2017 1.800.000 Thứ 7
19 Kế toán tổng hợp và thực hành báo cáo thuế 15/03/2017 1.500.000 Tối 2-4-6
20 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 12/03/2017 2.500.000 CN
21 Nghiệp vụ khai hải quan điện tử 12/03/2017 3.500.000 Thứ 7,CN
NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
22 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
(xem nội dung đào tạo)
Liên hệ  800.000 3 ngày
23 Quản lý Dự án
(xem nội dung đào tạo)
Liên hệ  1.400.000 5 ngày
24 Chỉ huy trưởng công trường xây dựng Liên hệ  1.500.000 10 tối
25 Giám sát thi công xây dựng
(xem nội dung đào tạo)
 
Liên hệ  1.700.000 Ngày

26
Quản lý, vận hành nhà chung cư Liên hệ  2.500.000


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm tới khóa học nào của chúng tôi?

Giới thiệu về Công ty CP Giáo Dục Việt Nam

Trải qua trên 10 năm hoạt động, với đội ngũ giáo viên tận tụy có trình độ chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm và lòng đam mê nghề nghiệp, Công ty đã có nhiều đóng góp lớn trong sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo của Thành phố và các tỉnh lân cận . . .đơn vị đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây